Bun venit in Comuna Adamus

HOTĂRÂREA CLSU nr 3 privind aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS – CoV-2 pe teritoriul Comunei Adămuș

23 martie 2020

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ADĂMUŞ

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


HOTĂRÂREA nr. 3

    din 23 martie 2020

privind aprobarea unor măsuri suplimentare  în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS – CoV-2 pe teritoriul Comunei Adămuș

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Adămuș întrunit în şedinţa extraordinară,

Ținând seama de prevederile legale:

 • Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național
 • 2 lit.a), art. 4 lit. c) și d), art. 12 alin. (1), art. 24 lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare
 • G. nr. 557/2016 privind managementul tipului de risc
 • Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID – 19;
 • Ordonanței de Urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2

Luând în considerare evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României, precum și prognozele de creștere a numărului de cazuri de infectare în perioadaimediat următoare cu Coronavirusul SARS – Cov -2, aspecte ce nevesită luarea unor măsuri  excepționale

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa la  H.G. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1. (1) Se suspendă temporar activitatea Cabinetului de medicină dentară din localitatea Adămuș.

(2) Prin excepție sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.

Art. 2. (1) La nivelul Comunei Adămuș se va intocmi evidența cu persoanele în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, de către Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Adămuș, în colaborare cu cabinetele de medicină de familie de pe raza U.A.T. Adămuș.

(2)  Pentru asigurarea sprijinului persoanelor înscrise în evidența prevăzută la alin.(1), în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinței, acestea vor fi contactate zilnic, telefonic sau prin vizitare, după caz, urmând ca echipele formate din angajații din cadrul Compartimentului de asistență socială și a Serviciului de Gospodărire Comunală să le asigurea achiziționarea celor necesare, pe cheltuiala persoanelor în cauză.

(3) Evidențele întocmite se vor actualiza săptămânal și se vor raporta la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Mureș de către Compartimentul de asistență socială.

Art.3. Articolul 2 din Hotărârea nr. 1 din 16 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Adămuș, în contextul instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 și a măsurilor stabilite prin Ordonanța militară a ministrului afacerilor interne nr. 2/2020,  se  modifică  și completează și va avea următorul cuprins:

Art.2. Pentru asigurarea sănătății și securității în muncă a personalului Comunei Adămuș și  în contextul instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 și a măsurilor stabilite prin Ordonanța militară a ministrului afacerilor interne nr. 2/2020, pe perioada instituirii stării de urgență, activitatea Primăriei Comunei Adămuș va fi restrânsă atât în ceea ce privește activitate de relații cu publicul la nivelul compartimentelor care desfășoară astfel de activități cât și în ceea ce privește accesul în instituție și condițiile de acces prin adoptarea următoarelor măsuri considerate necesare atât pentru protecția personalului din cadrul instituției cât și a cetățenilor:

 1. Se limitează programul de lucru cu publicul în intervalul orar 08.30 – 10.00.
 2. Toate cererile, petițiile, declarațiile și solicitările de clarificări, însoțite de documentele în susținere, se vor transmite exclusiv prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege, prin poștă, curier, fax, e-mail, la adresele indicate pe site-ul instituției, respectiv prin poștă sau curier la adresa, Adămuș, str. Livezilor, nr. 78, județul Mureș, prin fax la nr. 0265.450.133, prin e-mail la adresa adamus@cjmures.ro. Răspunsul urmând a fi transmis la adresa poștală/e-mail indicată de solicitant.

b1) Se exceptează de la măsurile dispuse la lit.b) declarațiile de căsătorie și de deces.

 1. Pentru plata impozitelor și taxelor locale se recomandă utilizarea cât mai mult posibil a mijloacelor electronice de plată și evitarea prezentei fizice la ghișee. Se pot efectua plăți prin transfer bancar în conturile IBAN afișate la avizier și pe site-ul instituției.

c1) Pentru plata amenzilor contravenționale se recomandă utilizarea site-ului Primăriei Comunei Adămuș accesând link-ul https://primariaadamus.ro/pentru-cetateni/achita-amenda-online/.

 1. Accesul în birourile din Primăria Comunei Adămuș este limitat la o singură persoană, în mod etapizat, prin grija angajaților din cadrul Primăriei Comunei Adămuș, care asigură paza instituției.
 2. Personalul care asigură paza instituției are obligația de a întreba fiecare persoană care solicită accesul în clădirea instituției, dacă se află în una din următoarele situații:
 • Are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată;
 • A călătorit în una sau mai multe zone geografice de risc ale infecției cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instituție.
 • A intrat în contact în ultimele 14 zile anterior prezentării la instituție, cu o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul COVID 19 sau se află în ori s-au aflat în carantină/autoizolare/izolare.

În cazul în care răspunsul este afirmativ fie și numai la una dintre întrebări, polițistul local nu va permite persoanei accesul în instituție.

 1. În ipoteza în care persoanele care solicită accesul în sediul instituției nu respectă regulile de prevenție stabilite în scopul prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cu virusul COVID – 19, deci al protejării inclusiv a sănătății lor, se vor lua de îndată măsuri ce se pot finaliza cu aplicarea unor sancţiuni contravenționale.
 2. Personalul din cadrul Primăriei comunei Adămuș, care intră în contact direct cu publicul va fi dotat cu dezinfectanți, măști de protecție fiind obligat să le folosească pe toată durata programului.
 3. La intrarea în sediile tuturor instituțiilor publice din Comuna Adămuș vor fi amplasate covorașe impregnate cu dezinfectant. Sub formă de recomandare agenții economici vor lua aceleași măsuri.
 4. Se suspendă temporar activitățile de audiență ale primarului, viceprimarului și secretarului general al u.a.t. la sediul instituției. Cetățenii se pot adresa exclusiv prin prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adămuș, și serviciilor publice de interes local, membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul Comunei Adămuș  în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse şi se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență

sing. Tibor László MIKLÓS

Last modified: 23 martie 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close