Bun venit in Comuna Adamus

Hotărârea CLSU nr. 1 din 16.03.2020 privind aprobarea unor măsuri necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID – 19 pe teritoriul Comunei Adămuș

16 martie 2020

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ADĂMUŞ

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

HOTĂRÂREA nr. 1

din 16 martie 2020

privind aprobarea unor măsuri necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID – 19 pe teritoriul Comunei Adămuș

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Adămuș întrunit în şedinţa extraordinară,

Având în vedere:

 • Adresa Instituției Prefectului județul Mureș nr. 103.813/SVI/2020
 • Hotărârile nr. 6 din 9 martie 2020 și nr. 7 din 11 martie 2020 ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

Ținând seama de prevederile legale:

 • 2 lit.a), art. 4 lit. c) și d), art. 12 alin. (1), art. 24 lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare
 • G. nr. 557/2016 privind managementul tipului de risc

În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus COVID 19 și adoptarea măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa la  H.G. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1. În contextul necesității prevenirii, în limita posibilităților, a răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID – 19, la nivelul Comunei Adămuș vor fi puse în aplicare următoarele măsuri:

 1. Informarea constantă a cetățenilor comunei Adămuș asupra tuturor hotărârilor adoptate și aplicate la nivel național și local în vederea prevenirii infectării cu coronavirus COVID – 19, prin anunțuri afișate la aviziere, prin intermediul site-ului oficial al instituției, precum și alte mijloace de comunicare.
 2. Agenții economici din Comuna Adămuș au obligația de a lua măsuri în privința dezinfecției frecvente a suprafețelor expuse ( coșuri de cumpărături, balustrade, clanțe de uși etc.) și de instituire a măsurilor de evitare a aglomerării de persoane în special în zonele caselor de marcat.
 3. Furnizorii privați de transport de persoane sunt obligați să efectueze dezinfectarea frecventă a spațiului ( bare și suporți de susținere, uși, scaune etc) de preferat la finalizarea traseului.
 4. Toate instituțiile publice și private au obligația de a asigura material destinat igienei personale ( săpun, prosoape de hârtie), dezinfecția frecventă a clanțelor, ușilor, precum și a altor suprafețe expuse ( mese de conferință, birouri, balustrade, etc)
 5. În toate unitățile cu activități suspendate ( școli, grădinițe) se vor lua măsuri de dezinfectare cu substanțe achiziționate din bugetul propriu fiecărei instituții.
 6. În perioada 16 martie 2020 – 31 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire, nu se vor mai aviza favorabil adunările publice din Comuna Adămuș.

Art.2. Pentru asigurarea sănătății și securității în muncă a personalului Comunei Adămuș și  în considerarea Ordinului prefectului județul Mureș nr. 89/2020, în perioada 16 martie 2020 – 31 martie 2020 inclusiv, activitatea Primăriei Comunei Adămuș va fi restrânsă atât în ceea ce privește activitate de relații cu publicul la nivelul compartimentelor care desfășoară astfel de activități cât și în ceea ce privește accesul în instituție și condițiile de acces prin adoptarea următoarelor măsuri considerate necesare atât pentru protecția personalului din cadrul instituției cât și a cetățenilor:

 1. Limitarea programului de lucru cu publicul în intervalul orar 08.30 – 12.00.
 2. Recomandarea expresă adresată cetățenilor și persoanelor juridice de a transmite cererile, petițiile și solicitările de clarificări, însoțite de documentele în susținere, exclusiv prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege, prin poștă, curier, fax, e-mail, la adresele indicate pe site-ul instituției, respectiv prin poștă sau curier la adresa, Adămuș, str. Livezilor, nr. 78, județul Mureș, prin fax la nr. 0265.450.133,  prin e-mail la adresa adamus@cjmures.ro. Răspunsul urmând a fi transmis la adresa poștală/e-mail indicată de solicitant.
 3. Pentru plata impozitelor și taxelor locale se recomandă utilizarea cât mai mult posibil a mijloacelor electronice de plată și evitarea prezentei fizice la ghișee. Se pot efectua plăți prin transfer bancar, conturile IBAN urmând a fi afișate la avizier și pe site-ul instituției.
 4. Accesul în birourile din Primăria Comunei Adămuș este limitat la o singură persoană, în mod etapizat, prin grija polițiștilor locali, care asigură paza instituției.
 5. Polițiștii locali au obligația de a întreba fiecare persoană care solicită accesul în clădirea instituției, dacă se află în una din următoarele situații:
 • Are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată;
 • A călătorit în una sau mai multe zone geografice de risc ale infecției cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instituție.
 • A intrat în contact în ultimele 14 zile anterior prezentării la instituție, cu o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul COVID 19 sau se află în ori s-au aflat în carantină/autoizolare/izolare.

În cazul în care răspunsul este afirmativ fie și numai la una dintre întrebări, polițistul local nu va permite persoanei accesul în instituție.

 1. În ipoteza în care persoanele care solicită accesul în sediul instituției nu respectă regulile de prevenție stabilite în scopul prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cu virusul COVID – 19, deci al protejării inclusiv a sănătății lor, polițiști locali vor lua de îndată măsuri ce se pot finaliza cu aplicarea unor sancţiuni contravenționale.
 2. Personalul din cadrul Primăriei comunei Adămuș, care intră în contact direct cu publicul vor fi dotați cu dezinfectanți, măști de protecție care vor fi obligați să le folosească pe toată durata programului.
 3. La intrarea în sediile tuturor instituțiilor publice din Comuna Adămuș vor fi amplasate covorașe impregnate cu dezinfectant. Sub formă de recomandare agenții economici vor lua aceleași măsuri.
 4. Se suspendă temporar activitățile de audiență ale primarului, viceprimarului și secretarului general al u.a.t. la sediul instituției. Cetățenii se pot adresa exclusiv prin prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adămuș, și al serviciilor publice de interes local, membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul Comunei Adămuș  în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse şi se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare.

                                                                                                                                                                                                                 Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență

sing. Tibor László MIKLÓS

 

Last modified: 18 martie 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close