Bun venit in Comuna Adamus

HOTARAREA C.L.S.U. nr. 4

25 martie 2020

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ADĂMUŞ

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

HOTĂRÂREA nr. 4

    din 25 martie 2020

privind modificarea și completarea Hotărârii C.L.S.U. nr. 3 din 23 martie 2020

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Adămuș întrunit în şedinţa extraordinară,

Ținând seama de prevederile legale:

  • Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național
  • 2 lit.a), art. 4 lit. c) și d), art. 12 alin. (1), art. 24 lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare
  • G. nr. 557/2016 privind managementul tipului de risc
  • Ordonanțele militare nr. 2/2020 și nr. 3/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID – 19;

În scopul asigurării în condiții optime a sprijinului persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor și ținând seama de numărul redus de angajați din cadrul Primăriei Comunei Adămuș

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa la  H.G. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Articolul 2 din Hotărârea nr. 3 din 23 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Adămuș, în contextul instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 și a măsurilor stabilite prin Ordonanța militară a ministrului afacerilor interne nr. 3/2020,  se  modifică  și completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 2. (1) La nivelul Comunei Adămuș se va intocmi evidența cu persoanele în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, de către Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Adămuș, în colaborare cu cabinetele de medicină de familie de pe raza U.A.T. Adămuș.

(2)  Pentru asigurarea sprijinului persoanelor înscrise în evidența prevăzută la alin.(1), în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinței, la nivelul U.A.T. Adămuș se stabilește următoarea modalitate de sprijin:

  • Se vor distribui fluturași de informare cu privire la modalitatea de acordare a spijinului necesar, pe perioada în care este instituită starea de urgență la nivel național.
  • Pentru necesitățile curente persoanele prevăzute la alin. (1) vor contacta telefonic echipele formate pe localități din reprezentanții Primăriei Comunei Adămuș astfel:

a) în localitățile Dâmbău și Herepea: Miklos Tibor Laszlo – tel. 0728.556.173

Ignat Emil – 0742.949.154

b) în localitatea Adămuș: Bucur Teodora Maria- tel.

Savu Ana Daniela – tel. 0745.327.936

Pușcaș Dorina – tel.

Szabo Ana Maria – tel. 0725.912.661

c) în localitatea Cornești: Andrei Ilie Marian – tel. 0724.218.692

Veg Sandor – 0749.489.147

Szabo Ildiko – 0721.173.223

Bărbat Claudia  – 0723.714.399

d) în localitatea Crăiești: Fulop Ors Erno – tel. 0728.670.251

Bandi Simina – tel. 0726.131.175

  • În urma apelurilor telefonice vor fi anunțate echipele de pe teren formate din reprezentanți ai Primăriei Comunei Adămuș și voluntari, care se vor prezenta la domiciliul acestor persoane de unde vor lua lista de cumpărături și banii, urmând ca bunurile cumpărate de pe raza Comunei Adămuș să fie distrubuite beneficiarilor în ziua următoare. Odată cu livrarea cumpărăturilor se va înmâna restul de bani (dacă va fi cazul) și bonul fiscal și se va înscrie în lista întocmită conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Lista întocmită și documentele anexate (copii bon fiscal) se va preda la sfârșitul fiecărei săptămâni șefului voluntar pentru situații de urgență.
  • Echipele care fac cumpărăturile au Adeverință eliberată de Primăria Comunei Adămuș și poartă echipament de protecție cu mănuși și mască.
  • Se va intocmi o evidență în care se vor cuprinde cheltuielile înregistrate pentru acordarea acestui sprijin.

(3) În vederea eficientizătii acordării sprijinului persoanelor prevăzute la alin.(1) se vor încheia contracte de voluntariat necesare.

(4) Evidențele întocmite se vor actualiza săptămânal și se vor raporta la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Mureș de către Compartimentul de asistență socială.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 3 din 23 martie 2020 rămân nemodificate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adămuș, și serviciilor publice de interes local, membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul Comunei Adămuș  în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse şi se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare.                                                                                                                                                                                                                                                   Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență

sing. Tibor László MIKLÓS

 

Last modified: 26 martie 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close