Bun venit in Comuna Adamus

ANUNȚ privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării aferente RPL2021, respectiv recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA)

14 februarie 2022

ANUNT 

privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării aferente RPL2021, respectiv recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA)

PRIMĂRIA COMUNEI ADĂMUȘ

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 2 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Adămuș

MODALITATEA DE CONTRACTARE:Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren: 03-15.05.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • In spațiul amenajat de către UAT Adămuș în vederea autorecenzării:
  • Primăria Comunei Adămuș
  • Biblioteca comunală Adămuș

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea H.G. nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică) și în zilele de sărbători legale;

Cererile de înscriere în lista de candidați ca recenzori ARA se vor depune la Registratura Primăriei Comunei Adămuș până la data de 21.02.2022, ora 16:00 și vor fi însoțite de documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație și indicate în anunț.
Modelul cererii de înscriere este cel atașat prezentului anunț.

 

Primar,

sing. Tibor László MIKLÓS

 

 

MODEL

 

Cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul de recensământ în vederea prestării aferente RPL2021, respectiv recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA)

 

Subsemnatul/a_____________________________________, domiciliat/ă în loc. ____________________, str._______________________________, nr. ___, bl. ___, ap. ___, posesor al BI/CI seria ____, nr. _____________, tel. _________________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea ca  recenzor ARA, pentru a presta servicii de recensământ în cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI ADĂMUȘ
 Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile generale și specifice din Anunțul primăriei privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu.
Acord privind datele cu caracter personal:
[ ]   Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.
            Declar pe propria răspundere, că datele furnizate în această cerere sunt adevărate.
Anexez documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație și indicate în anunț, după cum urmează:________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Data: _________
Semnătura: ____________

Last modified: 14 februarie 2022

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close