Bun venit in Comuna Adamus

ANUNȚ

31 mai 2022

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Adămuş, localitatea Adămuș, str. Livezilor, nr.78, judeţul Mureş, cod fiscal 4436844, tel/fax 0265/450112, 0265/450133, persoana de contact Porime Melinda, e-mail: adamus@cjmures.ro.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Pășunea Adămuș – La Sondă, în suprafață de 9,19 ha aparținând domeniului public al Comunei Adămuș, parcela 2587, bloc fizic 1727, județul Mureș. Închirierea se face conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 şi a H.C.L. nr. 32 din data 26.05.2022.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în documentația de atribuire, respectiv anexele acesteia (fișa de date a achiziției, caietul de sarcini).
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă sau verbală la sediul Comunei Adămuș, localitatea Adămuş, str. Livezilor, nr.78, judetul Mures.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul financiar contabil, resurse umane, impozite si taxe locale din cadrul Comunei Adămuş, localitatea Adămuş, str. Livezilor, nr. 78, judeţul Mureş.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/ exemplar, sumă ce se achită în numerar la casieria Comunei Adămuş.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 15/06/2022, ora 10.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/06/2022, ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Adămuş, localitatea Adămuş, str. Livezilor, nr. 78, judeţul Mureş.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27/06/2022, ora 11. oo, la sediul Comunei Adămuş, localitatea Adămuş, str. Livezilor, nr.78, judeţul Mureş.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Sectia de Contencios Administrativ a Tribunalului Mures cu sediul în Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.250-254, judeţul Mureş, cod poştal 540471, tel. 0265/260323, fax 0265/267856.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 30/05/2022

Primar,
Miklos Tibor Laszlo

Last modified: 31 mai 2022

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close