Bun venit in Comuna Adamus

ANUNT privind obligațiile ce revin proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor

11 iunie 2018

Aducem la cunoștință proprietarilor culturilor agricole și silvice și ai animalelor domestice, prevederile din Anexei nr. 3 la H.G. nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despãgubirilor prevãzute de Legea vânãtorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, de a căror îndeplinire depinde acordarea despăgubirilor.

”ANEXA 3

OBLIGAȚII
ce revin proprietarilor culturilor agricole și silvice și ai animalelor domestice, pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faunã de interes cinegetic

 

Art. 1. – Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faunã de interes cinegetic, proprietarii culturilor agricole și silvice au urmãtoarele obligații:

 1. a) sã declare și sã înregistreze suprafețele pe care sunt înfiinþate culturile agricole, potrivit legii;
  b) sã aibã elaborate amenajamente silvice în vigoare, potrivit legii;
  c) sã solicite în scris persoanei juridice care gestioneazã fauna de interes cinegetic întreprinderea de acțiuni pentru prevenirea pagubelor la culturile agricole și/sau vegetației forestiere, în perioadele în care acestea sunt frecventate pentru hranã de exemplare din speciile de faunã de interes cinegetic;
  d) sã amplaseze în culturile agricole sau silvice expuse mijloace de îndepãrtat exemplarele din speciile de faunã de interes cinegetic (fixe sau mișcãtoare), fizice ori chimice, permise de lege, cu ajutorul cãrora vor alunga sau vor împiedica pãtrunderea exemplarelor din speciile de faunã de interes cinegetic în interiorul culturilor.

Art. 2. – Obligațiile ce revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faunã de interes cinegetic sunt:

 1. a) sã declare și sã înregistreze animalele domestice potrivit legii;
  b) sã asigure paza animalelor domestice aflate la pãșunat sau la diferite munci;
  c) sã foloseascã pentru pãșunatul animalelor domestice numai acele suprafețe admise, potrivit legii, la pãș
  d) sã adãposteascã, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite și pãzite;
  e) sã deplaseze animalele domestice prin pãdure spre locurile de pãșunat și adãpat, numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridicã ce gestioneazã fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv și cu administratorul suprafeþei respective de fond forestier.

Art. 3. – Persoanele prevãzute la art. 1 și 2 fac dovada îndeplinirii obligațiilor prevãzute de prezenta hotãrâre prin urmãtoarele:

 1. a) documente specifice, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaþiilor prevãzute la art. 1 lit. a) și b) și la art. 2 lit. a);
  b) dovada transmiterii solicitãrii pentru îndeplinirea obligației prevãzute la art. 1 lit. c);
  c) constatarea, la fața locului, de cãtre comisia de constatare și evaluare a pagubei a existenței mijloacelor de speriat sau de îndepãrtat exemplarele din speciile de faunã de interes cinegetic, pentru îndeplinirea obligației prevãzute la art. 1 lit. d);
  d) deținerea numãrului maxim de câini pentru pazã, admis în condițiile Legii vânãtorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificãrile și completãrile ulterioare, pentru îndeplinirea obligației prevãzute la art. 2 lit. b) și d);
  e) contractul de pãșunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în care se prevãd suprafețele admise la pãșunat, pentru îndeplinirea obligației prevãzute la art. 2 lit. c).
  f) constatarea, la fața locului, de cãtre comisia de constatare și evaluare a pagubei a asigurãrii condițiilor de adãpostire pe timp de noapte a animalelor domestice,pentru îndeplinirea obligațiilor prevãzute la art. 2 d)
  g) aprobarea prevãzutã de lege pentru trecerea animalelor domestice prin fondul forestier, pentru situația prevãzutã la art. 2 lit. e).
  h) existenþa cel puțin a unei persoane rãspunzãtoare cu asigurarea pazei și a condițiilor de adãpostire pe timpul nopții, în cazul turmelor și cirezilor aflate la pãșunat, pentru îndeplinirea obligațiilor prevãzute la art. 2 lit. b) și d).

Art. 4. – Modul de îndeplinire a obligațiilor prevãzute la art. 1 și 2 se consemneazã în procesul – verbal de constatare a pagubelor de cãtre comisia constituitã în acest scop.”

Last modified: 11 iunie 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close