Bun venit in Comuna Adamus

Depunere documente online

 

Registrul Agricol

Declaratie de impunere

Certificat de propietate a animalelor

Adeverinta ajutor incalzire

 

Urbanism

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism – persoana-fizica

Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea autorizatiei de construiredesfiintare

Comunicare privind inceperea exectutiei lucrarilor – catre inspectoratul teritorial in constructii

Comunicare privind inceperea exectutiei lucrarilor – catre primarie

Model pentru panoul de identificare a investitiei

Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor – catre inspectoratul teritorial in constructii

Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre primarie

Declaratii privind valoarea finala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire emise

Aprobare de consiliul local a PUD – PUZ

Asistenta sociala

Numire de curator special pentru bolnav psihic

Incuvintare si autorizare acte minori

Numire de curator special pentru minori – A. in cauza succesorala

Numire de curator special pentru minori – B. cumparare imobil pentru minor

Numire de curator special pentru minori – C. Acte necesare pentru acceptare donatie minor

Numire de curator special pentru minori – D. Acte necesare pentru vânzarea de imobile

Numire de curator special pentru minori – E. Acte necesare pentru vanzare autoturism proprietatea minorului

Numire de curator special pentru minori – F. pentru reprezentare minor in relatii cu institutii, unitati, etc.

Intocmire de anchete sociale – A. Acte necesare in vederea inscrierii minorilor la un centru scolar pentru educatie incluziva (scoala ajutatoare)

Intocmire de anchete sociale – B. Acte necesare la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului

Intocmire de anchete sociale – C. Acte necesare in vederea obtinerii sprijinului financiar

Intocmire de anchete sociale – D. Acte necesare in vederea completarii dosarului privind acordarea indemnizaţiei pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani/stimulent de insertie

Intocmire de anchete sociale – E. Acte necesare in vederea asistarii persoanelor varstnice la încheierea contractelor de întreţinere

Intocmire de anchete sociale – F. ancheta sociala în cauzele avand ca obiect divort cu minori, incredintare minor, reincredintare minor, stabilire domiciliu si program de vizitare, stabilire pensie de intretinere

Intocmire de anchete sociale – G. Ancheta sociala in cauzele avand ca obiect divort prin acordul sotilor, cu minori

Intocmire de anchete sociale – H. ancheta sociala pentru intreruperea sau amanarea executarii pedepsei condamnatilor

Obtinere ajutor de urgenta

Cerere pentru ancheta sociala pt. incadrare in gradul de handicap

Cerere pentru efectuarea anchetei sociale in vederea acordarii indemnizatiei de insotitor (in cazul minorilor)

Cerere pentru efectuarea anchetei sociale in vederea acordarii indemnizatiei de insotitor adult

Cerere angajare asistent personal pentru persoane cu handicap

Cerere pentru angajare asistent personal in cazul minorilor

 

Taxe si impozite

Stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale

Scoaterea din evidenta fiscala cladiri

Stabilirea impozitului/taxei pe teren persoane fizice

Scoaterea din evidenta fiscala la instrainare teren – persoane fizice

Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport – persoane fizice

Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport lente – persoane fizice

Eliberare certificat de atestare fiscala – persoane fizice

Comments are closed.